Makna Muhammad Rasulullah


Site Team

Yaitu beriman bahwa beliau diutus dari sisi Allah sehingga kita membenarkan apa yang Beliau kabarkan, menaati apa yang Beliau perintahkan, meninggalkan apa yang Beliau larang dan beribadah kepada Allah dengan apa yang Beliau syariatkan. Beliau adalah penutup para Nabi dan Risalahnya adalah menyeluruh untuk seluruh Jin dan Manusia, dan kita mencintainya, membelanya serta menolongnya.


Sesungguhnya menganggungkan perintah dan larangan Nabi saw serta konsisten dengan syariatnya merupakan ungkapan yang benar dari makna sebenarnya dari syahadat (kesaksian) ini. Hal ini semata-mata merupakan pelaksanaan perintah Allah Ta’ala yang telah mengutus beliau kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira serta penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan pelita yang menerangi.

Kewajiban kita terhadap Nabi SAW

1- Membenarkan Beliau SAW. Allah Ta’ala Berfirman:

“ Tidaklah yang dia ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya”. 

(An Najm: 3)

2- Mengikutinya (ittiba’). Allah Ta’ala berfirman:“ Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang (Ali Imron: 31). 

Allah berfirman:

“ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kalian” 

(Al Ahzab: 21)


Allah Ta’ala berfirman :

” Katakanlah wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan maka bearimanlah kepada Allah dan utusan-Nya sebagai nabi yang umi (tidak membaca dan menulis) yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat-Nya dan ikutilah ia supaya kalian mendapatkan peatunjuk. 

(Al A’raf: 158)


Previous article Next article

Related Articles with Makna Muhammad Rasulullah

 • Makna syahadatain

  Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin

  Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin ditanya tentang Syahadatain Jawab: Syahadat Laa Ilaha

  10/04/2018 3699
 • Ibadah

  Site Team

  Ibadah secara bahasa maknanya: merendakan diri dan tunduk patuh. Dikatakan thoriq mu’abbad yaitu jalan

  23/06/2019 1610
 • Sebab Syrik; Berlebihan Terhadap orang Sholeh

  Site Team

  Sebab kesyirikan Kultus terhadap Orang-orang SholehDari sini kita ketahui bahwa kesyirikan hanyalah muncul pada

  23/06/2019 1431
Mengetahui AllahIt's a beautiful day