Makna dan syarat La Ilaha Illallah (2)


Site Team


5- Jujur yang meniadakan dusta. Yaitu ia mengatakan kalimat tersebut secara jujur dari hatinya. Allah Ta’ala
berfirman :

“ Alif Laam Miim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesunguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orangorang yang dusta”. 

(Al Ankabut:1-3)

Nabi SAW bersabda: 

“ Tidak ada seorangpun yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya secara jujur dari hatinya kecuali Allah haramkan atasnya neraka" 

(Muttafaq Alaihi)

6- Ikhlas. Yaitu memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala macam unsur syirik. Allah Ta’ala berfirman :

“ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan bagi-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian Itulah agama yang lurus" 

(Al Bayyinah:5)

Nabi SAW bersabda:

"Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak adalah orang yang mengucapkan La ilaaha illallah dengan penuh ikhlas dari relung hatinya atau dirinya"

(HR Bukhari)

Sabda beliau SAW:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan La illaaha illallah yang dengan kalimat itu semata-mata ia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla" 

(HR Muslim)

7- Mencintai Kalimah Thayibah (Kalimat Tauhid) ini, tuntutan dan konsekuensinya, dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya, mengamalkan dan konsisten dengan syarat-syaratnya, serta benci terhadap halhal yang membatalkannya. Allah Ta’ala berfirman :

“ Diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingantandingan selain Allah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang dhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat) bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah sangat berat siksa-Nya( niscaya mereka tidaklah melakukannya) “

Al-Baqarah 165

Nabi SAW bersabda:

ُ"Tiga hal jika terdapat pada seseorang maka ia akan mendapatkan kelezatan iman, Allah dan rasul-Nya lebih dia cintai dari pada selain keduanya, dia mencintai seseorang yang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah dan dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya sebagaimana bencinya jika dicampakkan ke dalam neraka" 

(Muttafaq Alaihi)

8-  Mengingkari thaghut yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan beriman kepada Allah sebagai Rabb dan
sesembahan yang hak. Allah Ta’ala berfirman:

“ Tidak ada paksaan dalam agama. sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat . Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah ia telah berpegang teguh dengan buhul tali kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui “ 

(Al Baqarah:256)

Nabi SAW bersabda:

"Barangsiapa mengatakan tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan kufur terhadap segala yang diibadahi selain Allah diharamkan harta dan darahnya" 

(HR Muslim)

Previous article Next article

Related Articles with Makna dan syarat La Ilaha Illallah (2)

 • Makna dan syarat La Ilaha Illallah

  Site Team

  La ilaaha illallah adalah kunci Surga akan tetapi tidak ada satu kuncipun melainkan ia mempunyai gerigi. Jika anda

  16/06/2019 1947
 • Makna syahadatain

  Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin

  Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin ditanya tentang Syahadatain Jawab: Syahadat Laa Ilaha

  10/04/2018 3699
 • Makna Muhammad Rasulullah

  Site Team

  Yaitu beriman bahwa beliau diutus dari sisi Allah sehingga kita membenarkan apa yang Beliau kabarkan, menaati apa

  18/06/2019 3385
Mengetahui AllahIt's a beautiful day