וידאו

עוד ..

Site Team
01/01/1970

קבצי שמע

עוד ..

מאמרים

עוד ..
  • האם יכולתו של אללה מוגבלת؟

    Yousef Estes

    תהליך הבריאה, כפי שאנו רואים מהפסוקים האלה לא קשה בכלל עבור אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ירומם ויתעלה מסתפק רק להוציא את הפקודות עד שיהיה כל דבר על פי רצונו.

    19/11/2009 29247

Apps

הידיעה אללהIt's a beautiful day