• הכר את שמות הכבוד של אללה

    Site Team

    הכר את שמות הכבוד של אללה הצורך להאמין בשמותיו של אללה המוסלמים הראשונים סיכמו ביניהם שיש להאמין בכל שמות

    19/10/2009 8118
הידיעה אללהIt's a beautiful day