Ibadah


Site Team

Ibadah secara bahasa maknanya: merendakan diri dan tunduk patuh. Dikatakan thoriq mu’abbad yaitu jalan rendah/mulus (biasa dilewati).

Secara syar’i, makna ibadah adalah sebagaimana yang dikatakan syaikhul Islam yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan berdasarkan sunnah rasul. Beliau juga berkata: Ibadah merupakan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah berupa amal, perkataan dan perbuatan yang lahir dan batin. Seorang muslim haruslah mengesakan Rabbnya dengan seluruh macam ibadah dengan mengikhlaskan semata-mata karena Allah serta melaksanakannya sesuai yang dicontohkan Rasulullah saw baik perkataan dan perbuatan. Begitu juga bagian dari ibadah ialah menjauhkan semua hal yang dibenci Alla baik dari perkataan, perkataan yang tampak maupun yang tersembunyi.


Ibadah mencakup macam-macam berikut:

Ketauhilah bahwa ibadah mencakup sholat, thowaf, haji, puasa, nadzar, iktikaf, menyembelih kurban, sujud, rukuk, takut, harap-harap cemas, khosyah (takut disertai pengagungan) tawakal, minta pertolongan, berharap (roja’) serta berbagai macam ibadah yang lain yang disyariatkan Allah dalam Al Qur’an yang mulia atau disyariatkan oleh Rasulullah saw dengan sunnah sahihah baik berbentuk perkataan dan perbuatan. Maka barangsiapa yang memalingkan sedikitpun dari ibadah tersebut kepada selain Allah ia telah berbuat syirik. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

Dan barangsiapa menyeru Ilah lain bersama Allah yang tidak ia punyai buktinya yang terang tentangnya maka sesungguhnya perhitungannya menurut Alah. Sesungguhnya tidak akan beruntung kaum kafir itu 

(Al Mukminun:117)


dan firman-Nya:

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah maka janganlah kalian seru bersama Allah seorangpun

(Jin:18)

seseorang disini mencakup semua makhluk baik itu rasul, malaikat atau orang saleh.

Previous article Next article

Related Articles with Ibadah

 • Tauhid Uluhiyah

  Site Team

  2- Tauhid UluhiyahTauhid ini disebut pula tauhid ibadah. Yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Sebab Dialah yang

  20/06/2019 0
 • Tauhid Uluhiyah

  Site Team

  2- Tauhid Uluhiyah Tauhid ini disebut pula tauhid ibadah. Yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Sebab Dialah yang

  19/06/2019 1549
 • Makna syahadatain

  Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin

  Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin ditanya tentang Syahadatain Jawab: Syahadat Laa Ilaha

  10/04/2018 3699
Mengetahui AllahIt's a beautiful day