• Pembagian Tauhid

  Site Team

  Diantara dali-dalil akal apa yang dikisahkan dari Imam Abi Hanifah semoga Allah merahmatinya: Sesungguhnya ada

  19/06/2019 1179
 • Tauhid

  Site Team

  Tauhid adalah pecahan dari kata wahid. Dikatakan Wahhid Syaia artinya jadikan dan ikatlah ia menjadi satu. Sedang

  18/06/2019 1468
 • Makna Muhammad Rasulullah

  Site Team

  Yaitu beriman bahwa beliau diutus dari sisi Allah sehingga kita membenarkan apa yang Beliau kabarkan, menaati apa

  18/06/2019 2312
 • Makna dan syarat La Ilaha Illallah (2)

  Site Team

  5- Jujur yang meniadakan dusta. Yaitu ia mengatakan kalimat tersebut secara jujur dari hatinya. Allah

  16/06/2019 995
 • Makna dan syarat La Ilaha Illallah

  Site Team

  La ilaaha illallah adalah kunci Surga akan tetapi tidak ada satu kuncipun melainkan ia mempunyai gerigi. Jika anda

  16/06/2019 1606
Mengetahui AllahIt's a beautiful day