• הזכאת

  Site Team

  הזכאת היא אחוז קבוע של כסף שהמוסלמי העשיר משלם לעניים ולנזקקים כדי לעזור להם  לספק את הצרכים שלהם ולהציל אותם

  08/05/2014 3167
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 125
 • היסודות של האיסלאם

  Site Team

  מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה). האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני

  08/05/2014 2126
 • עמודי התווך של האיסלאם

  Site Team

  עמודי התווך של האיסלאם האיסלאם ציווה על חסדיו קבוצה של מעשי פולחן, מתוך המצוות הרבות האלה הועלו חמש לדרגה של

  06/05/2014 2526
 • מה זה איסלאם?

  Site Team

  דת האיסלאם היא הדת אשר הורדה מעם אללה יתעלה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום וביטלה את כל הדתות שקדמו לה, אללה ישתבח

  06/05/2014 2657
 • איך אפשר להציל את עצמנו?

  Site Team

  אם אתה רוצה להכיר את הדת המקובלת ביום הדין, הדת אשר תוביל אותך לשמחה ואושר נצחי ומצילה אותך מ חיי יסורים

  06/05/2014 2372
 • ההוכחות על תחיית המתים בקוראן הקדוש

  Site Team

  הקוראן הקדוש האיץ באדם בהרבה פסוקים להרהר במקור בריאתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" יגיד האדם האם אחרי

  05/05/2014 1819
 • מה הגורל לאחר תחיית המתים

  Site Team

  אללה יתעלה ישפוט את האנשים לאחר תחיית המתים ויכניס את עושה הטוב לגן עדן בעוד שהרשעים יכנוסו לגיהנום, אללה ישתבח

  05/05/2014 2116
 • מה הוא הגורל שלאחר המוות

  Site Team

  לאחר מותם של בני האדם, אללה יתעלה יחיה את האנשים מחדש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " זאת כי אללה הוא

  05/05/2014 2317
הידיעה אללהIt's a beautiful day