• בריאת חוה עליה השלום

  Site Team

  לאחר שאללה יתעלה ברא את אדם הראשון עליו השלום הוא ברא את אשתו חווה מצלעותיו השמאליות כדי שיכולים להתרבות, אללה

  30/04/2014 2539
 • הסיבה לשינויים בין בני האדם

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את הסיבה של השינויים בצבע, אופי או טבע בין הצאצאים של אדם עליו השלום כאשר

  30/04/2014 2643
 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 2905
 • כיצד נוצר אדם הראשון עליו השלום

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב כי ברא את אדם הראשון עליו השלום מעפר, אללה יתעלה אמר " ישוע נמשל אצל

  29/04/2014 2591
 • בריאת אדם הראשון עליו השלום

  Site Team

  אדם הוא אביהם של כל בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ריבונך אמר למלאכים, הנני שם בארץ מחליף. אמרו,

  29/04/2014 3235
 • בריאת השדים

  Site Team

  השדים הם אחד היצורים הבלתי נראים של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " לא בראתי את השדים ואת בני

  29/04/2014 2462
 • בריאת המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם בריאתו של אללה יתעלה שנבראו מאור, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המלאכים נוצרו מהאור, והשדים נוצרו

  28/04/2014 1809
 • דוגמאות לכמה מהיצורים בשמים ובארץ

  Site Team

  1 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ונטינו את הרקיע כתקרה מוצקה, ואולם הם פונים עורף לאותותיו, הוא אשר ברא

  28/04/2014 2230
 • בריאת השמים והארץ

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " והוא אשר ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת. ביום אשר יגיד, היה

  28/04/2014 2794
הידיעה אללהIt's a beautiful day