• הסוף

  Site Team

  סופם של כל היצורים ביקום הוא המוות , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" כל אשר בארץ סופו לכלות,* ויישארו רק

  04/05/2014 2511
 • המציאות של חיי העולם הזה

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו את האמת של החיים בעולם הזה ודיווח לנ בספרו הנשגב כי החיים בעולם הזה הם תענוג של

  04/05/2014 2119
 • מה היא הרוח?

  Site Team

  הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על

  04/05/2014 2537
 • השלבים שהאדם עובר בבריאה

  Site Team

  - השלב הראשון: הוא השלב של טיפת הדם, שבאה כתוצאה של כניסת הזרע של הגבר לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר

  03/05/2014 2155
 • ממה נברא האדם?

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר כי האדם נברא מזרע של הגבר נכנס לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"

  03/05/2014 2575
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 2635
 • מי הוא האדם?

  Site Team

  האדם הוא היצור שאללה יתעלה ברא אותו בצורה הטובה ביותר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בן אדם, מה הדיחך

  01/05/2014 2568
 • תחילת השליחות של הנביאים והשלחים

  Site Team

  אחרי עשרה דורות מירידת אדם עליו השלום לאדמה סטו האנשים מהדרך הישרה, לכן שלח אללה יתעלה את השליחים לאנשים כדי

  01/05/2014 2099
 • המשכן של אדם וחווה עליהם השלום

  Site Team

    אדם הראשון וחווה עליהם השלום גרו בגן עדן לפני ירידתם על פני האדמה לאחר שאכלו מהעץ שאללה אסר עליהם, אללה

  01/05/2014 1697
הידיעה אללהIt's a beautiful day