• הקנאה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : " אתם נדהמים מקנאת סעד ? אני מקנא יותר ממנו, ואללה ישתבח שמו ויתעלה מקנא יותר

  03/11/2013 2277
 • הכנות

  Site Team

  עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "הכנות מדריכה למעשים הטובים, והמעשים הטובים

  03/11/2013 2020
 • הקמת ההבטחות

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב : "ריבונך ציווה כי לא תעבדו אחד מבלעדיו, ותגמולו חסד להוריכם, ואם יגיעו

  03/11/2013 2474
 • ישוב הדעת והמתינות

  Site Team

  עבד אללה בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לאשג עבד אלקאיס: " יש בך שתי תכונות אללה

  02/11/2013 2497
 • לוותר על הוויכוח

  Site Team

  אבו אומאמה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר: " אני מנהיג בית באמצע גן עדן בו יתגוררו את

  02/11/2013 2172
 • הסבלנות

  Site Team

  הסבלנות היא אחד המוסרים הנשגבים ביותר, והיא נחשבת לדוגמה טובה לכל האנשים הטובים. אללה סיפר על הנביא יעקוב עליו

  02/11/2013 2361
 • המוסרים הטובים באיסלאם

  Site Team

  אבו אלדרדאא ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : " אין דבר יותר כבד במאזנים של המאמין ביום הדין מן

  31/10/2013 2346
 • הגיהאד למען אללה

  Site Team

  סהל בן סעד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: השהייה במחנה למען אללה יום אחד יותר טוב מכל העולם,

  31/10/2013 1828
 • הטיפול בבעלי החיים

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה אמר ששליח אללה אמר :" אחד האנשים שהיה הולך במדבר והרגיש צמאון, הוא חיפש מים עד שמצא באר של

  31/10/2013 2259
הידיעה אללהIt's a beautiful day