• הסרת הנזקים מהדרך והנקיון

  Site Team

  אבו מאלק אל-אשערי ירצהו אללה אמר הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "טהורה היא חצי האמונה " (מסופר על ידי

  27/10/2013 2183
 • לתמוך במוסלמי (לפי החוק וההלכה)

  Site Team

  אנס בן מאלק ירצהו אללה אמר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "לתמוך ברעך אם הייה עושק או עשוק" אחד הנוכחים שאל:

  27/10/2013 2305
 • ללכת בהלווית הומוסלמי

  Site Team

  אבו הוריירה סיפר כי הנביא  עליו ברכה ושלום אמר: "מי שילך אחרי הלויית מוסלמי – לשם אללה – ויתפלל

  27/10/2013 2252
 • לבקר בחולים

  Site Team

   עלי בן אבו טאלב אמר כי הוא שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: " כל מוסלמי מבקר באחיו החולה בבוקר יתפללו

  26/10/2013 2384
 • להתפלל למען המתעטש

  Site Team

   אבו מוסה אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם אחד מתעטש ומןדה לאללה לאחר מכן עליכם

  26/10/2013 2123
 • הפצת השלום

  Site Team

   "השלום" הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה (לפי המסורת המוסלמית) אללה יתעלה אומר: "אללה אשר אין

  26/10/2013 2253
 • זכותו של המוסלמי על אחיו המוסלמי

  Site Team

   אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:  "למוסלמי חמש זכויות על אחיו המוסלמי, תשובת ברכת שלום,

  24/10/2013 2160
 • המתנה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצוהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם מישהוא יזמין אותי לאורח של כרעים וכתפים, אקבל

  24/10/2013 2296
 • החיוך בפני האנשים

  Site Team

  ג'אבר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אחד ממעשי החסד הוא לפגוש אחיך בחיוך ולעזור

  24/10/2013 2421
הידיעה אללהIt's a beautiful day