• הטיפול באלמנות ובמסכינים

  Site Team

  היתום הוא מי שאבד את אחד מהוריו או שניהם לפני שיגיע לגיל הבגרות, היתום זקוק ביותר לחמלה, אהבה, חיבה ורחמים ולפעמים

  30/10/2013 1827
 • הטיפול ביתומים

  Site Team

  היתום הוא מי שאבד את אחד מהוריו או שניהם לפני שיגיע לגיל הבגרות, היתום זקוק ביותר לחמלה, אהבה, חיבה ורחמים ולפעמים

  30/10/2013 1861
 • הביקור והאהבה למען אללה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה אמר: " יש שבעה אנשים שאללה מכסה אותם בצל שלו ביום תחיית המתים, אשר בו לא

  30/10/2013 2327
 • התפילה של הביאה

  Site Team

  בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם האדם שכב עם אשתו עליו להגיד "הוי אללה, שמור עלינו

  29/10/2013 2251
 • תפילת הכניסה לבית

  Site Team

  אבו מאלק אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הוי אללה, אנו מתפללים לך שאללה שתשמור

  29/10/2013 2423
 • ציות האישה לבעלה

  Site Team

  עבד אללה בן אבי אוופי ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו ברכה ושלום אמר: " האישה לא תיחשב עמקיימת את הוראות ריבונה

  29/10/2013 2170
 • ההדרכה לדת האיסלאם ולסונה

  Site Team

  התוצאות הישרות של ההטפה למען האיסלאם היא הדרכת האנשים לדת האיסלאם, כמה הוא מאושר את אשר מצליח והיה סיבה להדריך את

  28/10/2013 2081
 • הטפה לאיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " וכי יש מילים נאות ממילותיו של הפונה אל ריבונו בתפילה והעושה את הטוב,

  28/10/2013 2241
 • נתינת ארכה לחייבים

  Site Team

  אבו קותאדה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: (מי שירצה שאללה יפיג את צערו ביום הדין יפיג את צער

  28/10/2013 2044
הידיעה אללהIt's a beautiful day