המלאכים


Site Team


המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום אמר:

המלאכים נבראו מאור

הם עובדי אללה המכובדים, ואין מי שיודע את המספר שלהם, מלבד אללה, והם משרתיו הנאמנים של אללה אשר מצייתים לו. אללה אמר בפרק 66 פסוק 6:

אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורה להם

הם משבחים את אללה ללא הפסקה.

אללה אמר בפרק 21 פסוק 20 :

לילה ויום, הם ידברו בשבחו של אללה

המלאכים אינם אוכלים או שותים, ואינם מתחתנים, הם טהורים מתשוקות ותאוות. אין להם שום תואר חומרי וגשמי כמו בני האדם, אלא אם ירצה האל לתת להם תכונות גשמיות, כמו שהופיע המלאך גבריאל לפני מרים אם ישוע. אללה אמר בפרק 19 פסוק 17 : "והציבה מחיצה בינה לבינם, ואנו שלחנו לה את רוחנו, והוא הופיע לפניה כבשר ודם, כליל השלמות". למלאכים יש מעשים שאללה קבע להם, ומהם גבריאל, האחראי על ההשראה לנביאים. ובכך הוא מעביר לנביאים עליהם השלום את השראת אללה. ומהם גם אסרפאל, האחרי על התקיעה בשופר ביום הדין. 

Previous article

Related Articles with המלאכים

 • האסיפות לזכור את אללה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אלה שמתאספים בביתו של אללה בעודם לומדים ומלמדים

  12/10/2013 1948
 • האימונה במלאכים

  Site Team

  האימונה במלאכים מחייבת להאמין בקיומם של המלאכים, אללה יתעלה ברא אותם למען עבודתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו

  11/05/2014 2899
 • בית השבח

  Site Team

  אבו מוסא אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום " כשמת מת הבן של העבד המוסלמי, אללה ישתבח שמו

  17/10/2013 2515
הידיעה אללהIt's a beautiful day