• המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 1687
 • הגיהינום: האיום של אללה

  Site Team

  הגיהינום הוא המשכן של הכופרים, הפושעים, האיום והעונש שאללה הכין לאלו שכפרו בו ובאותות שלו, ולאלה שדחו את השליחים

  12/01/2020 1714
 • גן העדן: הבטחתו של אללה

  Site Team

  גן העדן הוא הבטחתו של אללה כלפי המאמינים ועושי הטוב. בפרק 19 , פסוק 61 , אומר אללה: "אל גני עדן אשר הבטיח הרחמן

  09/01/2020 1714
 • יום הדין: החיים שלאחר המוות - ההוכחות הלוגיות והספרותיות (2-2)

  Site Team

  אללה אמר בפרק 56 , פסוקים 47-50 : "ונהגו לומר שנמות ונהיה עפר ועצמות ושוב יעוררו אותנו לחיים,ו אתנו גם אבותינו

  09/01/2020 1761
 • יום הדין: החיים שלאחר המוות - ההוכחות הלוגיות והספרותיות (2-1)

  Site Team

  שכל ישר וטבע בריא מובילים את האדם להאמין ביום הדין.1 . מובן מאליו שכל דבר שנברא הוא מוגבל, כלומר שיש לו התחלהוסוף.

  09/01/2020 738
 • תוצאות האמונה בגורל

  Site Team

  האדם המאמין בפסוק 51 מפרק 9: אמור, דבר לא יפגע בנו זולת הדבר אשר כתב לנו אללה. הוא מגננו, ועל אללה יסמכו

  08/01/2020 776
 • הגורל

  Site Team

  משמעותה של האמונה בגורל, הוא להאמין שכל דבר שקורה בעולם הזה הוא לפי רצונו של אללה והחלטתו. אללה יודע את מה שהיה,

  08/01/2020 774
 • הנביאים והשליחים

  Site Team

  ● מהרחמים שלו, אללה שלח לבני האדם נביאים ושליחים, כדי להדריך אותם ולהנחות אותם להאמין באללה ולעבוד אותו כאלוהים

  08/01/2020 901
 • ספרי הקודש

  Site Team

  אללה נתן ספרים לשליחיו ונביאיו כדי שימסרו את התוכן שלהם לעמים שלהם. בספרים הללו נמצאות המילים של אללה. כל זה על

  08/01/2020 845
הידיעה אללהIt's a beautiful day