• ספקה ותגובה אודות האיסלאם

  Site Team

    קורא יקר אל תגיד כי אם האיסלאם היה הדת הנכונה, אז היו המוסלמים  דובקים באמונתם ! " אתה יכול להגיד את

  23/06/2014 3166
 • ישנם שלושה סוגים של סבלנות

  Site Team

  הסוג הראשון: הסבלנות על מעשי הפולחן והוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עליכם השלום

  23/06/2014 3238
 • הסוגים של פחד והתרופה שלהם

  Site Team

  דת האיסלאם העניקה לבני האדם את הטיפולים והתרופות המועילים ביותר להתגבר על הפחדים ועל החששות שלהם: 1- הפחד על

  22/06/2014 3015
 • היסוד השישי: האימונה בגזירת גורלו של אללה

  Site Team

  משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא להאמין בגזירות גורלו של אללה ולהיות מרוצה מהן, אללה ישתבח שמו ויתעלה

  22/06/2014 2447
 • היסוד החמישי: האימונה ביום הדין

  Site Team

  כאשר האדם המוסלמי מאמין בתחיית המתים ביום הדין וכי אללה יתעלה יחשב את האנשים על המעשים שלהם, אז יירגע את לבו משום

  22/06/2014 2313
 • האימונה בשליחים

  Site Team

  השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר

  21/06/2014 166
 • האימונה בספרים

  Site Team

  היסוד השלישי האימונה בספרים אשר הורדו מעם אללה שנחשבים לדרך הברורה בחייו של אדם מאמין שממנה שואב את הצידה הרוחנית

  21/06/2014 2711
 • האימונה במלאכים

  Site Team

  היסוד השני: האימונה במלאכים שהם אחד היצורים של העולם הנסתר שאנו  לא יכולים להכיר אלא ידי השליחים של אללה

  21/06/2014 158
 • התועלות של האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מטהרת את הנפש של האדם משליטת כל דבר אחר חוץ מאללה יתעלה, כשהאדם המאמין

  19/06/2014 3038
הידיעה אללהIt's a beautiful day