• סיכום

  Site Team

  האסלאם הוא המסר הנצחי של אללה יתעלה, הוריד על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, מרגע הראשונה של הופעת האיסלאם הכריז על

  26/05/2014 144
 • למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

  Site Team

  הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו

  26/05/2014 2667
 • הגירושין זכותו של הגבר ולא האשה

  Site Team

  לפני הופעתו של האסלאם לא היו כללים לגירושין שהיה מזכותו של הבעל וכאשר הוא פוגע באשתו היה מגרש אותה וחוזר אליה

  24/05/2014 2765
 • זכות האישה לעבודה

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את כל בני האדם ממין זכר ונקבה והשכין ביניהם אהבה וחמלה על מנת שישתפו פעולה בבניית היקום,

  24/05/2014 2829
 • בצע כסף לרוצח (כופר)

  Site Team

  ההלכה האיסלמית קבעה את כופר הנפש של האישה בחצי הכופר של הגבר במקרה של רצח בשגגה שאינו עולה לנקמה בלבד, בעוד

  24/05/2014 2552
 • הזכות של האישה בירושה

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם נשללה מהאישה את זכותה בירושה שהיתה מוגבלת בגברים אשר מהגנים על השבט, ובהופעתה של דת האיסלאם

  22/05/2014 2917
 • האחריות הכספית והמוסרית של משק הבית

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הגברים מופקדים על הנשים בתוקף כל אשר רומם בו אללה את אלה, ובתוקף הממון

  22/05/2014 2529
 • העדות של האישה

  Site Team

  העדות של האישה אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, בעשותכם זה עסקאות באשראי לזמן קצוב, ויכתוב

  22/05/2014 2684
 • קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

  Site Team

  בחלק הבא נצביע על כמה אמירות של הוגי הדעות המערביים אשר קוראים לריבוי הנשים בחברות שלהם ורואים בו הפתרון היחיד של

  21/05/2014 2706
הידיעה אללהIt's a beautiful day