• לאנשים יש זכויות

  Site Team

  אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו

  05/03/2014 2752
 • מערכת המשפט

  Site Team

  בממשלת האיסלאם מערכת המשפט היא מערכת עצמאית שפונים אליה כדי לישב סכסוכים ויריבויות וכדי לשמור על כל הזכויות,

  05/03/2014 146
 • זכויות וחובות כלליות

  Site Team

  על המוסלמי  להתעניין במצבם של אחיו באשר הם שם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המאמינים ברחמנותם בחיבתם

  05/03/2014 2914
 • זכות הדרכים והשווקים

  Site Team

  לדרכים ולשווקים יש זכויות באיסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " תיזהרו מפני ישיבה בדרכים". שאלו את הנביא:" מה

  04/03/2014 2170
 • זכות העצים והצמחים

  Site Team

  האיסלאם התיר לבן אדם ליהנות מפירות הצמחים ואסר את כריתתם ופגיעה בהם ללא צורך. הוא צווה לשמור עליהם, לגדלם

  04/03/2014 2718
 • זכויות בעלי החיים

  Site Team

  1- להאכילם ולא למנוע מהם אוכל עד מוות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אשה אחת כלאה חתול עד שמת וגורלה הוא

  04/03/2014 2733
 • זכות האחראי אצל הנתינים

  Site Team

  •להישמע ולציית לו בכל דבר כשר וטוב, כי זה הוא ציות לאללה שאמר " מאמינים תצייתו לאללה, לנביא ולאחראים עליכם"

  03/03/2014 2782
 • זכות הילדים

  Site Team

  •           לשמור על חייהם, לטפל בהם  ובעינייניהם, וגם

  03/03/2014 2171
 • מערכת המשפט

  Site Team

  בממשלת האיסלאם מערכת המשפט היא מערכת עצמאית שפונים אליה כדי לישב סכסוכים ויריבויות וכדי לשמור על כל הזכויות,

  03/03/2014 2179
הידיעה אללהIt's a beautiful day