• הספר הזה

  Site Team

  הספר הזה מבהיר את התכונות של האיסלאם, ומסביר למה מאות האנשים נכנסים לו בכל יום. הספר הזה הוא קריאה לכל בן אדם

  08/02/2014 208
 • הטהרה

  Site Team

  נ.      הטהרה. שעליה קיימות הרבה מצוות, מוחשיות ומורליות:- 1-    

  08/02/2014 2692
 • בשורה טובה

  Site Team

  קורא יקר, מן הדברים הטובים שבדת האסלאם, שכל מי שנכנס בה מבין הלא מוסלמים, הוא מקבל את שכרו פעמיים. כי, הוא האמין

  08/02/2014 2395
 • המוסריות

  Site Team

  אסלאם הוא דת של המעשים האצילים של המידות הטובות והשלמתן. הנביא  (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם) 

  06/02/2014 2734
 • השגת הביטחון הכללי

  Site Team

  השגת הביטחון הכללי, זה כולל:-   1-     ביטחון הדת.  על ידי לא לשתף מישהו עם אללה,

  06/02/2014 2742
 • היציבות וההתפתחות

  Site Team

  אסלאם הוא דת שניתנת להתפתחות, והמתאימה עם השינויים, ומעכלת את ההתפתחויות, וזה מה שעשה אותה דת מתאימה לכל זמן

  06/02/2014 2440
 • החיוביות

  Site Team

  ההלכה האסלאמית היא חיובית מטבעה, ולא סגורה על עצמה, ולא רחוקה מהסביבה שלה בחברות האנושיות. ההלכה האסלאמית לא

  05/02/2014 2163
 • השקיפות והבהירות

  Site Team

  האסלאם הוא דת הבהירות שאין בה ערבוב, או סתימות. זה היה התיאור הראשון לקוראן, המקור הראשון להלכה האסלאמית, שהיא ספר

  05/02/2014 2090
 • השלמות

  Site Team

    האסלאם הוא הדת השלמה. אללה השלים בה את כל ההלכות שהקדימו אותה. בכך הושלם חסד אללה לעבדיו. אללה מסר: ﴿اليوم

  05/02/2014 2719
הידיעה אללהIt's a beautiful day