• סיכום

  Site Team

  הספר הזה מטפל בסוגיה יותר חשובה בדת האיסלאם, והיא החידוש בדת אשר נחשבת לדבר בלתי מקובל על אללה ועל הנביא מוחמד

  12/01/2014 138
 • אזהרות

  Site Team

  עבד אללה בן אלדילמי אמר: נודע לי שתחילת איבוד הדת היא עזיבת הסונה. הדת מאבדת מנהג מנהג, כמו שהחבל מאבד את הכוח שלו

  12/01/2014 1868
 • הסיכון שבחידוש

  Site Team

  הרע של החידוש גדול, וסכנתו מאוד גדולה. זה נחשב לפתח שנכנסים ממנו אוייבי האסלאם כדי להרוס אותו. אנחנו צריכים להיזהר

  12/01/2014 2808
 • תנאי קבלת העבודה

  Site Team

  אללה מקבל את עבודת האנשים רק בשני תנאים:   •תנאי ראשון, להיות מסור בעבודה לאללה, כפי שאמר אללה: "הם לא

  11/01/2014 2705
 • הסיבות להופעת החידושים בדת

  Site Team

  כאשר מתרחקים מיישום השריעה של אללה, ולקבל משהו אחר, אללה אמר: "הוי המאמינים, שמעו בקול אללה ושמעו בקול השליח

  11/01/2014 2532
 • עמדתנו כלפי המחדש בדת

  Site Team

  אללה אמר: "נהגו על פי הדבר אשר הורד אליכם מעם ריבונכם, ואל תלכו אחר מגינים זולתו" (סורת אלאעראף: 3). המחדש יכול

  11/01/2014 2546
 • חשדות מסורבות על הטבת החידוש בדת

  Site Team

  אנשים לא יודעים ענייני ההלכה משתמשים באמרה של הנביא כדי להוכיח את החידושים שלהם, אשר אמר: "מי שחידש באסלאם חידוש

  09/01/2014 2635
 • דעות כמה מדענים ופרשנים בקילול החידושים

  Site Team

         ·עומר בן אלח'טאב אמר: תיזהרו מבעלי הדעות, כי הם האוייבים של מנהגי

  09/01/2014 147
 • חידושים בדת מחולקים לשלושה

  Site Team

  חידושים מוציאים את הבן אדם מאסלאם. כמו החידושים הקשורים לאמונות, כמו שמקריב קורבן לא לאללה. וכמי שמסתובב סביב בתי

  09/01/2014 163
הידיעה אללהIt's a beautiful day