אם אתה רוצה להכיר אותו ... דפוק על הדלת


Site Team

יש דרכים רבות העוזרים לאדם לדעת ולהכיר כל הדברים והתופעות הבלתי טבעיות בסביבתו, לפי התנאים של כל דבר יכול האדם להכיר ולזהות אותו .

אם אתה רוצה להכיר אותו ... דפוק על הדלת

יש דרכים רבות העוזרים לאדם לדעת ולהכיר כל הדברים והתופעות הבלתי טבעיות בסביבתו, לפי התנאים של כל דבר יכול האדם להכיר ולזהות אותו .

למשל כשאתה רוצה להכיר מישהו, אתה מתקרב אליו, מדבר אליו ומכבד אותו עד שתוכל בסופו של דבר להכיר אותו היטב. לפעמים, אתה משתדל להכיר מישהו, או מבקש מאחד חבריך לעשות את זה במקומך. אנחנו יכולים גם להכיר רבים דרך מסכי הטליוויזיה, העיתונות והסיפורים שמזכירים את חיי אנשים מסויימים .... הנה יש דרכים שונים להכיר איזה דבר ואיזה אדם, אולם הדרך הטובה ביותר היא שתשמע מאדם זה בעצמו כדי להכיר אותו ... וזו היא הדרך שאני בוחר לך כדי שתכיר את אללה .

מי הוא אללה؟

אללה עצמו מגיב על שאלה זו, הוא אמר :

" אללה- אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ . מי ישתדל בפניו בלא שירשה לו ? היא ידע את אשר לפניכם ואת אשר אשר מעבר להם , והם לא יוכלו להכיל מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק את השמים ואת הארץ ועל נקלה יגונן עליהם. והוא העליון והנשגב "

( סורת הפרה : 255)

כאן מדבר אללה על עצמו, אומר כי אין אלוה מבלעדיו, ובכך הוא מכריע את שאלית הייחוד לעצמו. ואומר כי הוא החי שלא ימות, והקיים אשר מפרנס את כל הבריות ביום ובלילה, המאמין בו והכופר בו . וכל הברית זקוקות לו והוא לא זקוק לשום אחד מהם .

זו היא הדרך הראשונה שאני מציע לך קורא יקר אם אתה מעוניין להכיר את אללה ... לא הבאתי לך הוכחות או נימוקים, לא חיברתי שירה עליו, לא אמרתי דברים המביעים את דעתי  אלא שהצגתי בפניך את כרטיס ביקורו שבו דיבר אללה על עצמו . הקשיב לדבריו וחשוב על האמת הציג לך ונסה להכיר אותו מקרוב ... אם לא יכלת  להכיר אותו נא קרא את המאמר הבא ...


Previous article Next article

Related Articles with אם אתה רוצה להכיר אותו ... דפוק על הדלת

הידיעה אללהIt's a beautiful day