האם יכולתו של אללה מוגבלת؟


Yousef Estes

תהליך הבריאה, כפי שאנו רואים מהפסוקים האלה לא קשה בכלל עבור אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ירומם ויתעלה מסתפק רק להוציא את הפקודות עד שיהיה כל דבר על פי רצונו.

האם יכולתו של אללה מוגבלת؟

האם אללה יכול לעשות את הכל؟

למשל : "האם יכול ליצור סלע גדול ששום דבר לא יכול להזיז אותו؟! "ואם יכל ליצור סלע גדול ששום דבר לא יכול להזיז אותו ,האם זאת אומרת שאללה גם הוא לא יכול להזיז אותו؟ או שזה בלתי אפשרי עבורו ליצור משהו גדול שהוא לא יכול להזיז אותו؟

אללה יתברך ויתעלה מדווח לנו שהוא עושה מה שהוא רוצה.יש לקחת בחשבון כי אנו באיסלאם מודעים לכך שאללה יתעלה לא רוצה לעשות משהו שסותר לתוכונות האלוהויות שלו,כלומר שאללה לא ימות לעולם מכוון שזאת אומרת ביטול תכונת החי שלא ימות (אחת התכונות של אללה שנזכרו בקוראן הקדוש( .

ולכן,הוא יכול ליצור סלע גדול וכבד מאוד (או כל דבר אחר ),ששום דבר ביקום כולו יכול להזיז אותו. אבל הוא יכול לעשות את זה,מכיוון שהוא לא מהיקום ולא דומה ליצורים שלו,ולכן אללה יתעלה לא כפוף לחוקי הבריאה מכוון שהוא הבורא,וככל שרצה משהו,פשוט יגיד לו היה והיה.

אללה יתברך ויתעלה אומר על עצמו בספרו הנשגב הקוראן הקדוש:

"הוא מחולל השמים והארץ, ובהחליטו לחולל דבר, רק יאמר לו, הי והיה"

(סורת הפרה: 117)

ואמר עוד:

  "אמרה, ריבוני, כיצד יהיה לי בן ואיש לא נגע בי? אמר, כך יהיה. אללה בורא את אשר יחפוץ, ואם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו היה – והיה"

(סורת בית עמרם:47)

ואמר:

 "ישוע נמשל אצל אללה לאדם: הוא בראו מעפר ואחר אמר לו, היה - והיה."

(סורת בית עמרם: 59 )

"והוא אשר ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת. ביום אשר יגיד, היה- והיה, אז יהיה דברו דבר אמת. לו תהיה המלכות ביום אשר בו תישמע תרועת השופר. הוא יודע הנסתר והנגלה, והוא החכם והמכיר כל דבר לפני ולפנים"

( סורת המקנה: 73 )

"אם נרצה לחולל דבר, די אם נגיד לו, היה- והיה"

(סורת הדבורה: 40)


"אללה מעולם לא הוליד כל בן, ישתבח שמו! אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה-והיה "

(סורת מרים: 35 )

"זו הסמכות הנתונה רק לו: אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה-והיה "

(סורת י.ס: 82 )

" הוא המחיה והממית, ואם יחליט לחולל דבר, יאמר לו, היה-והיה"

(סורת הסולח: 68 )

תהליך הבריאה, כפי שאנו רואים מהפסוקים האלה לא קשה בכלל עבור אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ירומם ויתעלה מסתפק רק להוציא את הפקודות עד שיהיה כל דבר על פי רצונו. 


Next article

Related Articles with האם יכולתו של אללה מוגבלת؟

 • הזכות למזונות

  Site Team

  האיסלאם חייב את הבעל לכלכל את אשתו ולספק לה את כל אמצעי החיים הטובים כגון האוכל ומקום המגורים כל אחד לפי יכולתו,

  19/05/2014 2817
 • הבריאה מעידה על תכונות הבורא

  Site Team

    הבריאה מעידה על תכונות הבורא   אללה חכם, המהרהר ביקום יתברר לו שהוא מדויק היטיב אשר כל דבר בו

  17/10/2009 5068
 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 3010
הידיעה אללהIt's a beautiful day