התאסלמותה של האמריקאית אכילי


Site Team

Article translated to : العربية

התאסלמותה של האמריקאית אכילי

אקילי טצ'ארמן, נולדה בשנת 1942 לשני הורים עשירים מואד אשר הקפידו ללכת לכנסייה באופן קבוע, וחגגו את החגים הדתיים שלהם, הדבר שהפך את אכילי ללכת בעקבות ההורים שלה, אקילי מספרת לנו את סיפור התאסלמותה, היא אומרת: עם זאת כאשר גדלתי והלכתי לבית הספר, שם היה לי חברות מוסלמיות, ההורים שלי הזהירו אותי מפני ההתקרבות מחברות המוסלמיות בבית הספר, הדבר שהיווה מחסום גדול בפני מלהתיחס לחברות המוסלמיות שלי בבית הספר אשר היו נהנים מרוח טובה.

מתוך סקרנות להתקרב לחברות המוסלמיות בזהירות, מצאתי שהן נהנות מרוח טובה, שאי אפשר להיות לאנשי הרע כפי שההורים שלי הזהירו אותי מלהתקרב מהן, הורי הזהירו גם כן את האחים שלי מלהתקרב מהן. אני והאחים שלי התחלנו לשאול זה את זה אודות העניין זה! פעם אחת העזתי ושאלתי את אמא שלי: למה את מזהירה אותנו מלהכיר אותם ? תגובתה היתה קשה מאוד, והתחילה להטיח עלבונות למוסלמים, ולקלל אותם בתיאורים מכוערים מאוד ואיימה להעניש אותי אם לא אציית להזהרתה שלה.

אבא שלי הלך בדרכה גם הוא, ונזף בי כי העלתי את השאלה הזאת אודות האזהרות של אמא שלי בנכחות האחים שלי.

בגלל השפעתו ועושרו של אבא שלי, הוא התקשר למנהלת בית הספר והזהיר אותה מפני כך שאם אתקרב מבנות מוסלמיות, אז, הוא יעביר אותי לבית ספר אחר, וגדלתי בעודי לא ידעתי כלום לגבי האיסלאם מלבד שמו, אני לא יודעת את סוד השנאה הגדולה של ההורים שלי כלפי דת האיסלאם.

בסודיות מלאה התחלתי לקרוא על האיסלאם והעדתי בפומבי כי אין אלוה מבלעדי אללה, וכי הנביא מוחמד הוא שליח אללה. הדבר הזה היה בתור זעוזוע בשביל המשפחה שלי, שכמובן ניסו להעניש אותי אלא שהתחתנתי עם אדם מוסלמי אנגלי ולא יכלו לפגוע בי, השבח לאללה.

Previous article Next article

Related Articles with התאסלמותה של האמריקאית אכילי

הידיעה אללהIt's a beautiful day