האם התפשט האסלאם באמצעות החרב ?


Site Team

Article translated to : العربية

רבות הן הטענות המערביות שטוענות שהאסלאם התפשט במצעות החרב !!..למרות שעובדות ההסטוריה החותכות בנוסף לעדות המדענים הלא מוסלמים הן ממזרח והן במערב שמפאיכות את הטענות האלה ...

הקורבנות של כל המלחמות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעשרים פשיטות במשך תשע שנים הגיע ל386ـ 203מהכופרים ו 183מוסלמים ....!!בעוד ש"וולטר" (1694ـ 1778م) מנה את מספר הקורבנות של המלחמות הדתיות בין הקתולים לפרוטסטנטים באירופה בעשרה מיליונים –כלומר 40% מעמי מרכז אירופה.   

כל הקרבות האסלאמיים היו נגד צבאות האמפריאליזם  הרומי והפרסי אשר שעבדו את המזרח הן מבחינה תדית ,תרבותית ,והן מבחינה לשונית ופוליטית במשך עשר מאות שנים ....!!,ולא אירע קרב אחד בין צבאות האיסלאם לבין צבאות מדינות המזרח ...בעוד שמספר הקורבנות של שתי המלחמות האמפריאלסטיות במערב–המלחמה הראשונה והשנייה –במאה העשרים בלבד הגיע ל שישים מיליונים. . ..!!

כאשר באו הנצחונות האסלאמיים שחררו את האדמה ושחררו את מצפונם של העמים ואמונות שלהם ....לאחר הרדיפה הדתית של הרומאים לנצרות המזרחית שנחשבת לתחילת ציון תאריך עידן החללים בכנסיות המזרחיות עד כה -בעוד שהאיסלאם העניק לאנשים אלה את החופש להישאר על הדת שלהם ,זה מספיק לדעת כי אחוז המוסלמיים במדינה האסלאמית לאחר הנצחון האסלאמי לא עלה על    20% מכלל האוכלוסייה ...!!אחוזם של הלא מוסלמיים במדינה העות' מאנית  –מדינת  הח 'ליפות העות' מאנית  - הגיע ל 49.8% מכלל האוכלוסייה...!! 

זה היה סתם מדגם של העובדות החותכות של ההיסטוריה.בעוד שעדויות המדענים הלא מוסלמים שמצביעים על ההתפשטות האיסלאם בשלום  ממלאות כרכים ....למשל :

המזרחן אנגלי " ג 'ורג' גמיל " (1697ـ 1736م) שתרגם את הקוראן הקדוש לאנגלית אומר "ההלכה של מוחמד זכתה בברכה חסרת תקדים בעולם ומי שמדמיין שההלכה זו התפשטה באמצעות החרב רומה רמאות גדולה.

הידען האנגלי תומאס ארנולד (1864 - 1920) שנחשב למדען הגדול ביותר שכתב את היסטוריה של התפשטות האיסלאם בספרו " הקריאה לאיסלאם " אומר "הרעיון שהתנפץ שהחרב היה הגורם הראשי שאלץ את האנשים להמיר את דתם לאיסלאם ולא האימונה ...התיאוריה של האימונה האיסלאמית מחויבת בסובלנות וחופש החיים הדתיים עבור כל חסידי הדתות האחרות ,נאמר כי"יוסטיניאנוס" (483 565) –הקיסר של האמפריה הרומית צווה לרוג מאתיים אלפים קופטים בעיר אלכסנדריה ,בנוסף לכך ,הרדיפות של יורשיו דחפו רבים לחפש מקלט במדבר.

הנצחון האסלאמי העניק לקופטים אלה חיים מבוססים על החופש הדתית שלא נהנו בהם מזה מאה שנים, אין כל הוכחה שאנשים אלו קבלו את דת האיסלאם בגלל הרדיפות או הלחץ המבוסס על אי הסבלנות מצד השליטים החדשים, אלא ישנם קופטים רבים שהאמינו בדת האיסאלם לפני השליטת האיסלאמית כאשר היתה אלכסנדריה עיר הבירה של מצרים עדיין מתנגדת למוסלמים, הרבה קופטים הלכו בעקבותם של האחים שלם לאחר מכן בכמה שנים "

דוגמאות מעדויותהמדענים הלא מוסלמיים בנוסף לעובדות  ההיסטוריות שמגיבות על אלה שאומרים שהאיסלאם התפשט באמצעות החרב..!! ומבהירות שאין כל קשר בין הטענות האלה לבין האמת ,אביקטיביות או צדק .!

Next article

Related Articles with האם התפשט האסלאם באמצעות החרב ?

 • כיצד מאמינים בדת האסלאם?

  Site Team

  הכניסה לדת האיסלאם והאימונה בה לא מחייבת טקסים דתיים ספציפיים או מנהגים שאחד צריך לבצע הן במקמות ספציפיים והן מול

  04/06/2014 3129
 • תכונות האסלאם

  Site Team

  כיוון שדת האסלאם היא סוף הדתות המונותיאסתיות, והיא הדת שאללה לא מסכים שיעבדו אותו במה שהוא אחר בלעדיה. אללה אמר:

  01/02/2014 3012
 • השלמות

  Site Team

    האסלאם הוא הדת השלמה. אללה השלים בה את כל ההלכות שהקדימו אותה. בכך הושלם חסד אללה לעבדיו. אללה מסר: ﴿اليوم

  05/02/2014 2742
הידיעה אללהIt's a beautiful day