האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ?


Yousef Estes

האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ?

המוסלמים מחזיקים הוכחה נחרצת כי אין ספר על פני האדמה כמו הקוראן הקדוש,וכי הוא השלמות המוחלטת של השפה הערביתואין בו טעיותהן מבחינת הדקדוק והן מבחינת המשמעות או ההמשך,הראיות המדעיות הנזכרות בו ידועות בכל רחבי העולם אפילו בקרב המדענים הלא מוסלמים והתחזיות שלו כבר הושגו,ההוראות שלו ברורות לכל האנשים ולכל מקום או זמן.

דבר מדהים הוא כי הקוראן עצמו מגיש לנו את הראיות המעידות עלנכונותו,ומגיש לנו גם כן את ההוכחות והאתגרים להוכיח לנו כי הוא נקי מכל חוסר או סתירה,אללה יתעלה אמר: "אם לא התבוננו בקוראן?אלמלא בא מעם אללה, היו מוצאים בו ניגודים למכביר" (סורת הנשים:82  ).

אתגר  אחר מדהים שמעלה אללה בקוראן, הוא אומר:"אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו,הביאו ולו סורה אחת כמותם" (סורת הפרה :23).

אללה מציב לנו אתגר אחר באומרו: "הביאו עשר סורות בדויות כמוהו" (סורת הוד:13 ) זה בתגובה לדבריהם של אלה אשר אמרו כי הקוראן מזוייף , לכן אמר להם אללה הביאו עשר סורות מזויפות כמוהו .

ולבסוף אללה אומר: "הביאו סורה אחת כמוהו .... " ( סורת יונה : 38) ואיש לא יכל לחבר ספר כמו הספר הזה ולא עשרה פרקים כמוהו ולא פרק אחד .

אלפים מהמוסלמים למדו את הקוראן בעל פה בחיי הנביא – עליו בירכת אללה ושלום- ולאחר מכן, השינון הזה הועבר מהמורים לתלמידים ומדור לדור דרך השמיעה ומאומה לאומה אחרת, אנו מוצאים כיום כי כל מוסלמי לומד בעל פה חלק מהקוראן הקדוש בשפה הערבית המקורית שבה הורד מאז יותר מאלף וארבע שנים למרות שרובם אינם ערבים. כיום יש יותר מתשעה מיליונים מוסלמים שחיים על פני האדמה אשר לומדים את הקוראן הקדוש בעל פה בשלמותו, מילה במילה, ויכולים לקרוא אותו בשפה הערבית, כפי שעשה הנביא מוחמד – עליו בירכת אללה ושלום- לפני 1400 שנים. 

Next article

Related Articles with האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ?

הידיעה אללהIt's a beautiful day