KATASAMBUTAN


Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه

Ammaba'du;
Setelah saya tela'ah dan dengarkan seluruh isi risalah tentang aqidah, yang bermutu dan ringkas, disusun oleh saudara kita yang Mulia Al-'AUaamahSyaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin, saya dapati risalah ini mencakup keterangan tentang aqidah Ahlussunnah Wal-Jama'ah da lam masalah tauhid kepada Allah, Asma' dan Sifat-Nya, juga masalah-masalah iman kepada para malaikat, kitabkitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadar yang baik maupun yang buruk. Dalam risalah yang disusunnya ini, beliau telah berbuat sesuatu yang baik serta bermanfaat, dan telah menyebutkan hal-hal yang diperlukan para penuntut ilmuserta setiap muslim dalam keimanannya kepada Allah, para malaikat
kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadar baik dan buruk. Di samping itu, beliau telah merangkumkan banyak masalah yang bermanfaat, yang berkaitan dengan aqidah, yang kadangkala tidakterdapat dalam kitab Iain yangditulis dalam hal aqidah.
Semoga Allah membalas amal beliau dengan pahala yang baik, menambahkan kepada belau ilmu dan petunjuk, menjadikan risalah ini dan karya-karyanya yang lain ber manfaat, menjadikan kita dan beliau serta saudara-saudara kita termasuk orang-orangyang berjalan diatas kebenaran, mendapatkan petunjuk, dan berda'wah kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Inilah yang disampaikan oleh Al-Faqir llallaah Ta'ala: Abdul 'Aziz binAbdullah bin Baz, semoga Allah memaafkannya. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. 
Previous article Next article

Related Articles with KATASAMBUTAN

Mengetahui AllahIt's a beautiful day