ऑडियो - जानने अल्लाह
जानने अल्लाहIt's a beautiful day